T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 66,32

Nadat de parodontale situatie geëvalueerd is met een parodontiumstatus (T032), worden de bevindingen besproken en een nazorgschema bepaald. In sommige gevallen is de situatie ingewikkelder en moet het behandelplan aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer een flap-operatie nodig is. Daarnaast kan in de nazorgfase blijken dat de situatie verslechterd is en zal het behandelplan ook aangepast moeten worden. In deze gevallen kan behandelcode T033 in rekening gebracht worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het bespreken van het vervolgtraject

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De overige tandartshandelingen

Bijzonderheden

Deze behandelcode kan niet in combinatie met C11, C13, C22, C28 en M40 in rekening worden gebracht in verband met een te grote overlap.