J27 Vervangen eerste implantaat

€ 227,33

Wat is het?

Het tarief voor het eerste (tand)implantaat dat opnieuw geplaatst wordt nadat eerder een implantaat verloren gegaan is.

Het tarief mag niet binnen zes maanden na het plaatsen van (het te vervangen) implantaat in rekening gebracht worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Lokale verdoving (A10/A15).
 • De (normale) implantatieplanning.
 • Het toedekken van de patiënt met steriele doeken.
 • Het zo nodig opklappen van het tandvlees op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het boren in het bot (boorgat) en eventuele correcties van het bot met de boor op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het plaatsen van het implantaat en controleren van de (primaire) stabiliteit van het implantaat.
 • Het afsluiten van het implantaat met een coverscrew of healing abutment.
 • Het hechten van het tandvlees.
 • De nazorg na de operatie (hechtingen verwijderen, controle wondgenezing, voorschrijven van medicijnen, geven van adviezen) gedurende zes maanden na de ingreep.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • Aanpassingen aan een (gedeeltelijk) kunstgebit, zoals het aanbrengen van een zachte laag (soft-tissue conditioner) of opvullen (rebasing) gedurende vier maanden na de ingreep.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De prijs van het implantaat (J33) en andere (bio)materialen die in de mond (tijdelijk) of permanent aangebracht worden tijdens de implantatie.
 2. Het plaatsen van een volgend implantaat (J37)
 3. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J97.
 4. Het aanvullen van weefsels, zoals een botopbouw, een (directe of indirecte) sinuslift of een tandvlees / bindweefsel transplantaat.
 5. Het openen van een donorplaats voor het verkrijgen van (eigen) weefsel (J11).
 6. Het meten van de stabiliteit van het implantaat met een ISQ meting.
 7. De implantatieplanning op een (cb)ct scan (j05) of met behulp van een proefopstelling (j03).
 8. De kosten van een opbouw (abutment) voor het direct plaatsen van een tijdelijke kroon op het implantaat (immediate tandvervanging, direct door protocol).
 9. Een eventuele tijdelijke voorziening zoals een tijdelijke kroon, etsbrug of een (gedeeltelijk) kunstgebit.

Bijzonderheden

Alle (steriele) verbruiksmaterialen en het instrumentarium voor het plaatsen van het implantaat (behalve boren voor eenmalig gebruik J07) worden met de code J97 in rekening gebracht en kunnen verder niet in rekening gebracht worden.