ISQ meting

ISQ staat voor Implantaat Stabiliteit Quotiënt en een ISQ meting wordt gebruikt om de stabiliteit van een implantaat in het kaakbot te meten. Dit helpt om het moment te bepalen wanneer het implantaat belast kan worden; belangrijk bij korte behandeltijden en in lastige (gecompliceerde) situaties.

De achterliggende techniek is het meten van resonantie, waarbij er een ISQ-waarde tussen de 0 en 99 gegeven kan worden. Deze waarde komt overeen met de micromobiliteit van het implantaat. Een waarde boven de 70 betekent over het algemeen een hoge stabiliteit.

ISQ meting

ISQ meetinstrument