C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 104,95

Wat is het?

Een uitgebreid tandheelkundig onderzoek en het maken en versturen van een schriftelijk behandelplan met begroting.

Als er meerdere problemen spelen bij een gebit kan de tandarts een voorstel maken om een aantal behandelingen uit te voeren, een zogenaamd behandelplan. Een behandelplan beschrijft de huidige staat van het gebit en doet een voorstel om het gebit weer te herstellen en gezond te maken. Er bestaan vaak verschillende manieren om een gebit te herstellen.

Dit tarief bestaat uit een consult waarbij de tandarts in ieder geval de mond onderzoekt, meer (medische) informatie vergaart, uw wensen bespreekt en soms ook al alle noodzakelijke uitleg kan geven over de mogelijkheden. Vervolgens zal de tandarts het behandelplan in een brief (verder) uitwerken en begroten. Hier is de patiënt vaak niet bij aanwezig.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Een consult met een mondonderzoek.
  • Een (medische) vragenlijst.
  • Het bespreken van de voor- en nadelen van verschillende opties tijdens dat consult.
  • Een brief met een behandelplan.
  • Een begroting.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Aanvullend onderzoek met röntgenfoto's
  2. Aanvullend onderzoek op specifieke deelgebieden (bijvoorbeeld tandvlees, kaak- en kauwstelsel of implantologie), zolang het eerste (C28) behandelplan breder is dan het vervolgonderzoek.
  3. Aanvullend microbieel of enzymatisch onderzoek.
  4. Een vervolgafspraak om het behandelplan te bespreken. Dat valt onder code C13.

Bijzonderheden

Voor bepaalde tandheelkundige gebieden bestaan ook andere codes voor het bespreken en maken van een behandelplan. De code C28 is bedoeld voor een behandelplan dat de beoordeling van de gehele mond vereist en kan voorafgaan aan of volgen op een plan voor een van deze deelgebieden. De patiënt kan voor onderzoek en behandeling op zo'n deelgebied ook verwezen worden naar een andere tandarts of de tandarts beschikt zelf over die deskundigheid.

Volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst kiezen de zorgverlener en de patiënt samen uit verschillende behandelmogelijkheden. Niets doen en de mogelijke gevolgen /voor- en nadelen is ook een behandelmogelijkheid wat tijdens het consult besproken kan worden. Het uiteindelijke schriftelijke behandelplan kan één oplossingsrichting bevatten als bijvoorbeeld tijdens het consult al is gekozen tussen verschillende mogelijkheden.

Deze behandelcode kan ook gebruikt worden voor een second opinion.

Deze behandelcode kan niet gebruikt worden voor een orthodontisch behandelplan of een second opinion in het kader van orthodontie.

Deze behandelcode kan niet gecombineerd worden met een periodieke controle C11 of probleemgericht consult C13.

Een schriftelijk behandelplan kan uitgeprint meegegeven, per post verstuurd of digitaal per e-mail verzonden worden.