T22 Grondig reinigen wortel, standaard, per element

€ 23,32

Wat is het?

Het grondig boven én met name onder het tandvlees reinigen van een wortel bij ernstige tandvleesontsteking (parodontitis) en tevens het beoordelen van de mondhygiëne en het geven van voorlichting.

Dit tarief is bedoeld voor standaard situaties. Dat zijn (één wortelige)tanden met pockets van 4 tot en met 7 millimeter en (meerwortelige) kiezen met een pockets van 4 en 5 millimeter.

Deze tarief is onderdeel van een (her)initiële parodontale behandeling en kan alleen in rekening gebracht worden als er eerst een nulmeting gedaan is met een pocket- (T11) of parodontiumstatus (T12).

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Een kleurtest en/of het bepalen het percentage tandplak (Plak-index).
  • Het verwijderen van alle aanwezige supra- en subgingivale plaque en tandsteen.
  • Scaling en rootplaning met handinstrumentarium of (ultrasone) apparatuur.
  • Het polijsten van de tanden en kiezen.
  • Het begeleiden tot het moment dat de herbeoordeling kan plaatsvinden.
  • Het geven van voorlichting over de mondhygiëne (mondhygiene instructie).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Verdoving (A10, A15).
  2. Röntgenfoto’s.
  3. Alle overige tandartshandelingen.

Wat is verplicht?

Bij deze prestatiecode moet het elementnummer worden vermeld.

Bijzonderheden

Gedurende de gehele initiële parodontale behandeling kan maximaal tweemaal verdoving (A10) per drie tanden of kiezen in rekening worden gebracht.

Deze behandelcode kan ook alleen in rekening worden gebracht indien daarvoor de status T11 of T12 uitgevoerd is. Of in situaties na een evaluatiestatus T60 of T61 waaruit gebleken is dat het niet goed gaat en een her-initiële behandeling nodig is.

Deze behandelcode kan door dezelfde tandarts of mondhygiënist ook niet in combinatie met C11, C13, C22, C28 en M40 in rekening worden gebracht. Er zit zoveel overlap in de codes dat de patiënt dan dubbel zou betalen. Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer de consument bij de mondhygiënist komt voor een parodontale behandeling en daarvoor of daarna bij de tandarts voor een periodieke controle (C11). Dit mag dan wel gecombineerd worden omdat het onwenselijk zou zijn dat daarvoor een afspraak op een andere dag gemaakt zou moeten worden.