G61 Instructie spieroefeningen

€ 57,31

Wat is het?

Aandoeningen van het kaakgewricht en/of de kaakspieren kunnen het gevolg zijn van overbelasting. Oefeningen om deze overbelasting te vermijden zijn bijvoorbeeld het aanleren van een aangepaste openings- en sluitingsbeweging van de onderkaak. Bij aandoeningen van het kaakgewricht waarbij kaakgewrichtsgeluiden en blokkering van de kaakbeweging optreden worden eveneens kaakoefeningen geïnstrueerd.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Een omschrijving hoe de oefening uit te voeren.
  • Bepaling van de frequentie en intensiteit van de oefening.
  • Schriftelijke instructie.
  • Het beoordelen van het resultaat aan het eind van een serie van drie instructies.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Oefeningen die meer tijd vragen om een resultaat te bereiken dan drie zittingen in vier maanden. Afhankelijk van het resultaat kan na de eerste serie oefeningen zo nodig een tweede serie oefeninstructies worden uitgevoerd (G61).
  2. Documentatie van de behandeling en, indien van toepassing, eindrapportage aan een verwijzer (G03).