G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 28,66

Wat is het?

Een afspraak om de opbeetplaat te controleren, instructie(s) te geven en zo nodig kleine correcties aan te brengen.

Een opbeetplaat (spalk) is bedoeld om de klachten van het kaakgewricht en/of de kaakspieren te verminderen. In de tijd dat de opbeetplaat wordt gedragen is het belangrijk dat de tandarts controleert of de tanden en kiezen nog op dezelfde wijze op elkaar blijven passen en op dezelfde wijze op de plaat blijven bijten en schuiven.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Beoordeling van de tandcontacten met en zonder de opbeetplaat in de mond.
  • Beoordeling van de pasvorm van de plaat.
  • Beoordeling van de ervaringen van de patiënt die kunnen leiden tot aangepaste instructie ten aanzien van het dragen van de opbeetplaat.
  • Kleine correcties als de pasvorm of de tandcontacten dit vereist.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Reparatie van de plaat die nodig is na 4 maanden dragen of door verkeerd gebruik (niet volgens de gegeven voorschriften) (G68).
  2. Documentatie van de behandeling en indien van toepassing eindrapportage aan een verwijzer (G03).

Bijzonderheden

Na drie tot vier maanden kan vaak pas een eerste oordeel worden gegeven over het behandelresultaat. Gedurende het dragen van de opbeetplaat wordt het effect op de klachten regelmatig beoordeeld. Gewoonlijk zijn dit vier controles (G64). Tijdens een eindbeoordeling wordt tevens bepaald of een stabilisatie opbeetplaat of repositie opbeetplaat niet meer behoeft te worden gedragen, of juist langer (G03).

Dit tarief kan ook in rekening gebracht worden na G69 zonder voorgaand Uitgebreid Functioneel Onderzoek (G01).