E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 49,38

Wat is het?

Soms is een wortelkanaalbehandeling nodig in een melktand of kies om deze te kunnen behouden. Anders dan bij een blijvende tand of kies wordt er een oplosbaar materiaal gebruikt in de wortelkanalen. Dit is vanwege het feit dat bij het doorbreken van de blijvende tand of kies de wortel van de melktand of kies oplost (resorbeert).

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het openen/boren van de tandholte (pulpakamer).
  • Het verwijderen van geïnfecteerd tandweefsel.
  • Het bepalen van de lengte van het wortelkanaal.
  • Het vormgeven en vijlen van het wortelkanaal indien noodzakelijk.
  • Het spoelen met ontsmettende vloeistoffen (vaak op basis van chloor).
  • Het vullen van het wortelkanaal met een (oplosbaar) materiaal.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Verdoving (A10/A15).
  2. Rubberdam (E45).
  3. Röntgenfoto’s.
  4. De definitieve vulling.

Wat is verplicht?

Het elementnummer moet bij deze prestatiecode worden vermeld.