J01 Initieel onderzoek implantologie

€ 68,48

Wat is het?

Het eerste globale onderzoek of een implantologie behandeling mogelijk en/of zinvol is. De bevindingen worden besproken en daarnaast wordt ook informatie gegeven over implantaten.

Dit onderzoek kan door de verwijzend tandarts uitgevoerd worden, maar over het algemeen vindt het plaats tijdens de eerste afspraak met de tandarts-implantoloog.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het inventariseren van de klacht(en)
 • Het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese.
 • Het beoordelen van de staat van het tandvlees en de mondhygiëne.
 • het onderzoeken van de intra- en extraorale condities (de situatie in de mond maar ook buiten de mond zoals het aangezicht).
 • Onderzoek naar het functioneren van een aanwezige prothetische voorziening (bijvoorbeeld kunstgebit).
 • Het zo nodig verwijzen naar een andere zorgverlener (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, tandartsspecialist, huisarts, medisch specialist, en/of instelling voor bijzondere tandheelkunde.)
 • Het schriftelijk vastleggen van de bevindingen (in het patiënten dossier).
 • Indien van toepassing, het nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een plaat die gedragen wordt tijdens het nemen van een röntgenfoto. Hierdoor kan deze röntgenfoto beter / nauwkeuriger beoordeeld worden.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenonderzoek. Vaak is een kaakoverzichtsfoto (X21, X22) of een 3D scan noodzakelijk (X25).
 2. Een begroting. In de praktijk komt het wel voor dat al bij een J01 onderzoek een begroting gegeven wordt. Maar er zijn ook veel situaties waarbij meer onderzoek (J02) nodig is voordat een begroting gemaakt kan worden.
 3. Een uitgebreide medische anamnese.
 4. Uitgebreide (implantologische) voorlichting aan de patiënt.
 5. Uitgebreid overleg en/of terugrapportages naar andere zorgverleners.
 6. Bothoogte en botdikte metingen.
 7. Een boorsjabloon of proefopstelling
 8. Een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.