Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten

€ 14,06

Wat is het?

Het tarief dat een tandarts in rekening mag brengen voor het beoordelen en geven van informatie over een patiënt aan een andere partij (rapportage), zoals een advocaat of een zorgverzekeraar. Deze derde partij moet het verzoek schriftelijk doen. Het tarief geldt per 5 minuten en wordt naar beneden of naar boven afgerond op 5 minuten.

Dit tarief geldt nadrukkelijk niet voor aanvragen voor behandelingen met vergoeding / aanspraak uit de basisverzekering (Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet), maar voor bijvoorbeeld een keuringsrapport voor een aanvullende tandartsverzekering of een deskundigenrapport in een schade of letselzaak.

Wat is inbegrepen?

  • Een schriftelijk rapport met de gevraagde informatie
  • Informatie voorziening

Wat is niet inbegrepen?

  1. De overige tandartshandelingen, zoals bijvoorbeeld de eerder verzamelde gegevens waarop de rapportage is gebaseerd en de behandelingen na de rapportage.

Bijzonderheden

Het tarief mag alleen in rekening gebracht worden als er ook daadwerkelijk een schriftelijk verzoek ligt van een derde partij.

De patiënt moet toestemming hebben gegeven voor de informatieverstrekking.

Naast Y01 mag geen andere code in rekening gebracht worden die betrekking heeft op informatie voorziening, zoals M01, M02, C001, C002, C003, C012.

Y01 mag niet in rekening worden gebracht::

-Indien wettelijk is bepaald dat de informatie kosteloos moet worden gegeven;
-Voor de aanvraag van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen
-Voor advies aan een andere zorgaanbieder (daarvoor geldt code Y02, Onderlinge dienstverlening)
-Voor het geven van een later gevraagde nadere toelichting op de uitgebrachte rapportage