E36 Het trekken van een element met re-implantatie

€ 86,41

Wat is het?

Soms is het via chirurgie lastig om een wortelpunt af te sluiten of een gat in een wortel af te dichten. In deze gevallen kan een tandarts de tand of kies trekken en buiten de mond dit doen om vervolgens de tand of kies weer in de kaak terug te plaatsen. Net als bij een ongeluk zal de losgekomen tand of kies wel gespalkt moeten worden tijdens het genezingsproces.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het trekken van de tand of kies.
  • Het terugplaatsen van de tand of kies.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Het afsluiten van de wortelpunt (E34) of bijvoorbeeld het dichten van een gat in de wortel (E56).
  2. De materiaalkosten voor het biokeramische vulmateriaal.
  3. Het aanbrengen van een spalk.
  4. Verdoving (A10/A15).
  5. Het gebruik van een microscoop (E86).
  6. Het gebruiksklaar maken van de tandartskamer om de chirurgische ingreep uit te voeren (E87).

Wat is verplicht?

Het elementnummer moet bij deze prestatiecode worden vermeld.