E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 49,38

Wat is het?

Het levende deel binnenin een tand of kies waar ook de zenuw zich bevindt wordt de pulpa genoemd. Als alternatief voor het volledig verwijderen van de pulpa (normale wortelkanaalbehandeling) kan de tandarts ook alleen het beschadigde of geïnfecteerde weefsel verwijderen en afsluiten met een speciale vulling. De bedoeling van de behandeling is dat de tand of kies hierdoor levend blijft.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het verwijderen van het pulpaweefsel en stelpen van eventuele bloedingen.
  • Het aanbrengen van de vulling op de pulpa.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Verdoving (A10/A15).
  2. Rubberdam (E45).
  3. De materiaalkosten van het keramisch vulmateriaal (MTA) op de pulpa.
  4. De definitieve vulling of kroon die over de vulling van de pulpa heen moet worden aangebracht.

Wat is verplicht?

Het elementnummer moet bij deze prestatiecode worden vermeld.