A20 Behandeling onder algehele narcose

€ 0,00

Wat is het?

Dit is het tarief dat tandartsen tegen kostprijs kunnen doorberekenen voor de kosten van een narcosebehandeling. Bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog met bijbehorende apparatuur.

Over het algemeen is de narcose bij de tandarts lichter dan in het ziekenhuis en wordt het ook wel sedatie genoemd. Een narcose is alleen nooit zonder risico. Daarom is het belangrijk dat er terughoudend mee wordt omgegaan en dat er altijd een traject wordt opgestart waarmee iemand in de toekomst weer op de normale wijze bij de tandarts behandeld kan worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • De inhuur van externen zoals een anesthesioloog.
  • Het geven van voorlichting over de narcose / sedatie.
  • Het bespreken van de risico's van de behandeling en alternatieven.
  • Het noodzakelijke medische onderzoek.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle tandartsbehandelingen tijdens de narcose

Bijzonderheden

Een narcosebehandeling moet voldoen aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.