J06 Vrijleggen foramen mentale

€ 30,87

Wat is het?

Het opzoeken en vrijleggen of corrigeren van het foramen mentale bij het plaatsen van een implantaat.

Via het foramen mentale ontspringt de zenuw nervus mentalis uit de kaak. Deze zenuw verzorgt het gevoel van de (helft) van de lip en de kin. Bij chirurgische procedures, zoals het zetten van een implantaat is het belangrijk om te voorkomen dat er schade van deze zenuw optreedt. Hierdoor zou bijv. een permanent of tijdelijk verdoofde lip als complicatie kunnen optreden.

Als vlakbij het foramen mentale een implantaat is gepland dan is alleen het opzoeken waar het foramen zich bevindt, niet genoeg. Dan moet ook nauwkeurig de zenuwstreng vrijgelegd worden, hiervoor is code J06 bedoeld. In bijzondere situaties kan ook de uittredeplaats aangepast worden.