R61 Plakbrug met preparatie

€ 180,88

Wat is het?

Het laten maken en plaatsen van een plakbrug, ook wel etsbrug genoemd. Deze brug is gelijmd aan de buurtanden, vaak met metalen vleugels.

Bij behandelcode R61 gaat het om een plakbrug waarvoor wel aan de tanden of kiezen geboord wordt (met preparatie). De tandarts kan de plakbrug direct in de mond of na een afdruk (indirect) door een tandtechnieker laten maken. In dat laatste geval plaatst de tandarts in een andere afspraak de plakbrug.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het eventueel in de mond modelleren, uitharden en afwerken van composiet vulmateriaal (directe methode).
  • Het nemen van een (eventuele) afdruk (indirecte methode).
  • Het plaatsen van de plakbrug (cementeren) (indirecte methode).
  • De eerste tand of kies die vervangen wordt door de plakbrug (brugtussendeel / dummy).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Een tweede tand of kies die vervangen wordt door de plakbrug of te wel een volgend en aansluitend brugtussendeel (R65) of een brugtussendeel tussen andere tanden (R60, R61).
  2. Een derde of volgende bevestiging (R66) van de plakbrug, boven de standaard één tot twee bevestigingen.
  3. Een rubberdam (V50) om de tanden droog te houden bij het boren en of lijmen (cementeren).
  4. Extra hechting (retentie) met pinnen of door te zandstralen en speciale kunststof lijmtechnieken te gebruiken (R14).
  5. De tandtechniekkosten van de indirecte methode, inclusief eventuele extra vleugels of brugtussendelen. Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
  6. De materiaalkosten van het glasfiber en composiet materiaal bij de directe methode.

Wat is verplicht?

Bij deze prestatiecode moet het elementnummer worden vermeld.

Plakbrug met metalen vleugels

Klassieke preparatie plakbrug indirect gemaakt voor metalen vleugels