K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Wat is het?

Een bedrag dat de tandarts in rekening kan brengen als de patiënt zelf tijdens een cosmetisch behandeltraject afziet van het vervolg.

De tandarts mag bijvoorbeeld het facing tarief pas in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk in de mond is geplaatst. Daarvoor kan de tandarts al veel tijd kwijt zijn en (externe) kosten maken bij consulten, visualisaties en proefopbouwen of de tandtechniekkosten bij een buiten de mond gemaakte facing.

Het bedrag kan alleen maar in rekening gebracht worden als vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt met daarin welk bedrag op welk moment in het behandeltraject betaald moet worden.

Het bedrag kan ook nooit hoger zijn dan de begroting voor het cosmetisch zorgtraject en niet in rekening gebracht voordat de cosmetische behandeling daadwerkelijk is begonnen.