G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

€ 32,56

Wat is het?

Occlusie is de wijze hoe de boven en onder tanden en kiezen met elkaar contact maken. Een tand(kies)contact wordt ook wel een occlusiepunt genoemd. Op de conventionele manier kan met behulp van (vaak) blauw (carbon-achtig) papier worden bekeken waar die occlusiepunten zich bevinden. Maar tegenwoordig is het ook mogelijk om met speciale digitale apparatuur te zien in welke volgorde de tanden en kiezen elkaar raken en welke kracht elk occlusiepunt op een bepaald moment van de sluitbeweging heeft.

Een dergelijke analyse kan nuttig zijn bij onbegrepen pijnklachten door overbelasting van een implantaat, tand of kies en bij het plaatsen van uitgebreid kroon- en brugwerk.

Wat is het tarief inbegrepen?

  • Het gebruik van de speciale digitale apparatuur inclusief de benodigde verbruiksmaterialen.
  • De analyse van de occlusie
  • Het bespreken van de analyse

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De overige tandartshandelingen

Bijzonderheden

Omdat een digitale occlusie analyse pas zinvol is bij uitgebreider kroon- en brugwerk kan het alleen in rekening gebracht worden als er minimaal twee kronen (R34 of R24) worden geplaatst en niet na het maken van vullingen. Een digitale occlusie analyse kan ook los in rekening gebracht worden voor het opsporen van pijnklachten door overbelasting.

Voorbeeld van de data uit een digitale occlusie analyse