Silaniseren

Silaniseren is een chemische verbinding creëren tussen metaal of de glaspartikels in porselein of witte vulling met de lijm (bonding) die de tandarts gebruikt voor cementeren of aanbrengen van nieuwe witte vullingen.

Dit kan belangrijk zijn om extra houvast te creëren bij het vastzetten (cementeren) van kroon- en brugwerk en/of het repareren van kroon- en brugwerk in de mond.

De silaniseervloeistof (silane coupling agent) kan een koppeling (hechting) tot stand te brengen tussen bijv. anorganische glaskristallen van het porselein en de organische lijm (bonding).

Over het algemeen wordt de silaniseervloeistof na het etsen aangebracht er zijn ook combinatieproducten. Het is ook mogelijk om een vergelijkbaar effect te verkrijgen met specifieke straalpoeders.

Silaanvloeistoffen

Werking uitgelegd van een combinatie produkt ets en silaniseervloeistof