Immediaat

Immediaat betekent direct.

In de tandheelkunde wordt het vooral gebruikt om aan te duiden dat iets direct gebeurt na het trekken van een tand of kies (extractie). Bijvoorbeeld immediaat implanteren. Het direct plaatsen van een implantaat na trekken van een tand of kies. Of een immediaat prothese. Een kunstgebit dat direct wordt geplaatst na het trekken van tanden of kiezen.