P25 Volledig kunstgebit onderkaak

€ 233,23

Wat is het?

Een kunstgebit in de onderkaak. Dit kunstgebit vervangt alle natuurlijke tanden en kiezen wanneer deze verloren zijn gegaan. Soms zijn er nog wortels in de kaak die als een soort van pijlers onder het kunstgebit dienen en steun en houvast geven. Het kunstgebit wordt dan een overkappingsprothese genoemd. In andere gevallen is het mogelijk om direct na het trekken van de (laatste) tanden en kiezen het kunstgebit al te plaatsen. Dit wordt een immediaat prothese genoemd.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Nemen van de eerste alginaat afdruk.
 • Een standaard beetregistratie met was of een siliconenpasta.
 • Passen van het kunstgebit met de tanden en kiezen in was.
 • Overleg met de tandtechnieker.
 • De eerste vier maanden nazorg (o.a. drukplekken) na plaatsen van het kunstgebit.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De tandtechniekkosten van het kunstgebit Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
 2. Een individuele afdruk (P36).
 3. Een individuele afdruk met een randopbouw (P14).
 4. Een toeslag voor een tand of kies die vlak voor het plaatsen van het kunstgebit getrokken wordt (P40). Dit zijn er maximaal acht.
 5. Een toeslag voor een tand of kies die door het kunstgebit overkapt wordt (P29).
 6. Bijzondere beetregistraties, zoals de pijlpuntregistratie (P17), een extra waswal bepaling (P43) en bepalen van de beethoogte met een specifieke apparatuur (P38).
 7. Het individueel opstellen van de voortanden voorafgaan aan de afspraak met het passen in was. Frontopstelling in aparte zitting (P37).
 8. Toeslagen voor bijzondere verrichtingen bij het afdrukken, zoals bepaling neutrale zone (P39), relinen alginaatafdruk (P41) en de A-zone bepaling (P42).
 9. Toeslagen voor verrichtingen die te maken hebben hoe de tanden en kiezen op elkaar staan en over elkaar heen glijden (P27, P28)
 10. Nazorg na vier maanden na het plaatsen van het kunstgebit.

Bijzonderheden

Als in een kaak meer dan 8 tanden of kiezen getrokken worden dan moet een noodkunstgebit in rekening gebracht worden en bijv. niet P25.

Onder (prothetische) nazorg wordt verstaan alle afspraken voor:

- Het controleren van de pasvorm van het kunstgebit
- Het aanpassen van het kunstgebit, bijvoorbeeld bij drukplekken of bij dichtbijten aanpassen van de hoogte van tanden/ kiezen.
- Het aanbrengen van een zachte laag (tissue conditioner)
- Het aan- of opvullen van het kunstgebit met (roze) kunsthars (rebasing / relining).

Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54, P56 en P65 kunnen daarom niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

De belangrijke stappen bij het maken van een kunstgebit