C88 Toeslag extra kosten SARS-CoV-2

€ 4,26

Wat is het?

Een toeslag die een tandarts of andere mondzorgverlener mag rekenen ter compensatie van de extra kosten veroorzaakt door het Coronavirus (SARS-CoV-2). De materiaalkosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gestegen en daarnaast voeren mondzorgverleners ook extra handelingen uit om veilig te kunnen behandelen, zoals patiëntselectie door triage en spoelen met waterstofperoxyde. Dit alles is beschreven in de Leidraad Corona Mondzorg.

De toeslag mag per patiënt eenmaal per dag in rekening gebracht worden. Dat betekent dat wanneer op dezelfde dag de tandarts en de mondhygienist in de(zelfde) praktijk bezocht wordt, de code C88 ook slechts eenmaal in rekening gebracht mag worden.

De toeslag kan ook in rekening gebracht worden bij probleemgerichte consulten (C13 / pijnklachten) en op afspraken waarbij geen andere tarieven in rekening gebracht worden, zoals bij een afdruk voor een kunstgebit.

De toeslag is tijdelijk en geldt voorlopig van 1 augustus t/m 31 oktober 2020. Het volgen van de leidraad is voor C88 verplicht.

De patient moet van te voren op de hoogte gebracht worden van de toeslag, dit kan bijvoorbeeld middels een e-mail.

Lees hier ook informatie over C88 gegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • De extra kosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van de Leidraad Corona Mondzorg

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle overige handelingen of toeslagen van een mondzorgverlener.