G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 116,61

Wat is het?

Het evalueren van het het effect van de behandeling van pijn en beweegstoornissen in het aangezicht en kaak- en kauwstelsel (Orofaciale Pijn en Disfunctie - OPD). Deze evaluatie is bedoeld voor de situaties waarbij tijdens het voorafgaande onderzoek (G21, G22) is vastgesteld dat er wel sprake is van een complexe situatie (diagnose OPD B / complex).

Na verloop van tijd (6-12 maanden) wordt meestal het effect van de therapie
hiermee geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst kan de therapie worden gestopt, voortgezet, er verwezen worden of alsnog uitgebreider onderzoek
gedaan worden.

G48 mag ook gedeclareerd worden voor een hernieuwde intake wanneer een patiënt na het afronden van een behandeling voor complexe OPD zich binnen 12 maanden na afronding van die behandeling zich met dezelfde OPD bij dezelfde behandelaar meldt.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Opnieuw meten en vergelijken van de (eerdere) bevindingen uit het verlengd onderzoek OPD (G22).
  • Bespreking van de bevindingen met de patiënt en dit documenteren in het dossier.
  • Plannen of aanpassen van de nazorg / verdere therapie.
  • Schriftelijke rapportage aan verwijzers en medebehandelaars.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De overige tandartshandelingen, zoals vullingen of röntgenonderzoek.
  2. Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) G46.
  3. Therapeutische injectie G44.