Elementnummer

Bij sommige verrichtingen die de tandarts uitvoert, moet ook het nummer
van de tand of kies worden geplaatst. Hierdoor wordt het duidelijker
waar de behandeling is uitgevoerd en is de rekening ook beter te
controleren. Een lijst met tariefcodes waarbij het voor de tandarts verplicht is om een elementnummer in te voeren vindt u hier.

Hoe werkt het?

In de tandheelkunde wordt aan elke aan elke tand en kies in de mond een nummer toegekend dat uit twee cijfers bestaat. De mond wordt in vier delen, zogenaamde kwadranten verdeeld:

• Rechtsboven 1 (bij melkgebit 5)
• Linksboven 2 (bij melkgebit 6)
• Linksonder 3 (bij melkgebit 7)
• Rechtsonder 4 (bij melkgebit 8)

De eenheden bepalen over welke tand het in het desbetreffend kwadrant gaat (nummering gaat van het midden naar achteren):

• Snijtanden 1, 2
• Hoektand 3
• Premolaren en melkmolaren 4, 5
• Molaren 6, 7, 8 (8 is de verstandskies)

Bij het voorstellen in schema's worden de tanden voorgesteld zoals de patiënt zijn gebit aan de tandarts toont, dus rechts en links verwisseld. De tandarts noemt de cijfers meestal een voor een, dus niet "achtendertig" maar "drie acht".

18 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Het blijvende gebit Melktanden
55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 Het blijvende gebit Melktanden