Kroonverlenging

Een kroonverlenging is het chirurgisch langer maken van het deel van een tand of kies dat boven het tandvlees uitsteekt (natuurlijke kroon). Dit wordt gedaan door onder plaatselijke verdoving het tandvlees los te maken en het kaakbot bij de tandhals te verwijderen om vervolgens ook tandvlees weg te snijden of lager terug te hechten.

Een kroonverlenging kan nodig zijn omdat er te weinig houvast is voor een kroonbehandeling of omdat er zich een gaatje (te) diep onder het tandvlees bevindt. Een andere reden kan zijn dat de tanden kort zijn en/of het tandvlees ongelijk waardoor het een cosmetisch probleem is. In dat geval is een kroonverlenging ook een oplossing. Een kroonverlenging wordt met behandelcode T87 voor één tand of kies of met T88 voor meer tanden en kiezen in hetzelfde eenzesde deel (sextant) van het gebit, in rekening gebracht.

Esthetische kroonverlenging bovenkaak

Kroonverlenging om een diep gaatje te kunnen vullen