DPSI-score

Uw tandarts controleert de gezondheid van uw tandvlees en de andere steunweefsels (parodontium) zoals o.a. het kaakbot. In Nederland is het gebruikelijk omdat vast te leggen met de DPSI-score. DPSI is een afkorting voor Dutch Periodontal Screening Index.

Deze score geeft globaal de parodontale situatie in uw mond aan. Het gebit wordt verdeeld in zes gebieden (boven en onder: kiezen links, tanden en kiezen rechts). Elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 0-4. Deze score wordt bepaald nadat er met behulp van een pocketsonde, de diepte van de ruimte tussen tand en tandvlees is gemeten.

Score 0: Het tandvlees is gezond, het bloedt niet.
Score 1: Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken (gingivitis). Het bloedt na sonderen /meten.
Score 2: Behalve gingivitis is er ook tandsteen aanwezig.
Score 3-: Er is beginnende parodontitis. De ontsteking heeft gezorgd voor afbraak van kaakbot.
Score 3+: Naast de verdiepte pocket is er ook sprake van teruggetrokken tandvlees.
Score 4: Een verdere verslechtering van de parodontitis. De ontsteking breidt zich verder uit richting de wortelpunt. De pocketdiepte is 6mm of meer.