J39 Uitvoeren autotransplantaat

€ 343,72

Wat is het?

Een autotransplantatie is het (voorzichtig) chirurgisch verplaatsen van een tand of kies naar een plek waar een tand of kies ontbreekt (of niet te redden meer is).

Net als een implantaat heeft een autotransplantaat een grote kans van slagen en als voordeel dat een echte wortel in tegenstelling tot een implantaat nog wel meegroeit met de kaak. Iets wat bij jongeren een voordeel is en waardoor het vaak in de pubertijd wordt gedaan als er bijvoorbeeld voortanden missen door een ongeval.

Als de wortel van de te verplaatste tand dan ook nog niet volgroeid is (2/3e tot 3/4e van de lengte) zijn de omstandigheden voor het verplaatsen het gunstigst. De tand blijft dan ook vaak levend en is er geen wortelkanaalbehandeling nodig, iets wat wel noodzakelijk is wanneer de wortel al is afgevormd.

De getransplanteerde tand zal na vastgroeien makkelijker met een beugel op zijn plek kunnen worden gezet waardoor vaak deze ingreep gecombineerd met een orthodontische behandeling.

Het is technisch een uitdagende ingreep welke over het algemeen plaatsvindt in centra waar men ervaring heeft met autotransplantaties.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Verdoving
  • Het eventueel verwijderen van de te vervangen tand of kies (receptor).
  • Het boren van ruimte in het bot (wondbed) voor de wortel(s) van de te transplanteren tand of kies.
  • Het transplanteren en het overhechten van de getransplanteerde tand of kies