R31 Opbouw plastisch materiaal

€ 57,31

Wat is het?

Het aanbrengen en laten hechten (etsen en bonden) van vulmateriaal in of op een tand en kies bij het maken van kroon- en brugwerk.

De stomp van de tand of kies waar een tandtechnisch werkstuk over heen valt moet een bepaalde vorm hebben. Het kan bijvoorbeeld beter zijn om deze hoger of minder hobbelig te maken om de houvast (retentie) en pasvorm te verbeteren. Als er voorgefabriceerde stiften in de tand of kies zijn geplaatst (V70, V80) dan is altijd een plastische opbouw nodig.

Diepe delen die dichtbij de zenuw (pulpa) liggen kunnen vaak ook beter bedekt worden met vulmateriaal om deze beter te beschermen en de gevoeligheid tijdens en na de kroon- en brugwerk procedure te verminderen.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het aanbrengen, laten hechten en afwerken van (alle soorten) vulmateriaal bij het maken van kroon- en brugwerk. Het vulmateriaal kan worden aangebracht in de tand of kies (pulpakamer) en/of op de tand en kies en/of een stiftopbouw. Dit tarief geldt daarom voor het aanbrengen van vulmateriaal in de periode van de afspraak waarbij de tand of kies wordt afgeslepen tot en met de afspraak waarbij het kroon- en brugwerk wordt geplaatst.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle overige tandartshandelingen, zoals het aanbrengen van een wortelstift en de kroon zelf.

Wat is verplicht?

Bij deze prestatiecode moet het elementnummer worden vermeld.

Animatie over het plastisch opbouwen van een stomp van een tand of kies voor een kroon