T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

€ 343,87

Wat is het?

Een flapoperatie is een chirurgische ingreep in de mond waarbij onder plaatselijke verdoving het tandvlees wordt losgemaakt van het onderliggende kaakbot en opgeklapt (opzij geschoven).

Deze behandelcode is bedoeld voor een uitgebreide ingreep in één zesde deel van het gebit (sextant). De flapoperatie is uitgebreid als de volgende zaken van toepassing zijn als er een initiële parodontale behandeling is gedaan met pockets van 6mm of meer en één of meer van de volgende factoren:

- Er is aanhechtingsverlies van 5mm of meer.
- Er is een toegankelijke wortelsplitsing (furcatie).
- Er is een schuin of onregelmatig verlopende botrand (angulair defect).
- Er is sprake van een bijzondere (vorm)afwijking van het tandvlees, bijvoorbeeld zeer erg gezwollen tandvlees.
- Er is sprake van een afwijkende tandstand, bijvoorbeeld een erg schuine of gedraaide tand/ kies.

Als bij parodontitis de pockets erg diep zijn of niet goed bereikbaar, kan er namelijk tandplak en tandsteen achterblijven na een gebitsreiniging. Om deze diepe pockets toch goed te kunnen reinigen, kan de tandarts met deze behandelcode het tandvlees opklappen en het ontstoken weefsel verwijderen. De wortels van de tanden en kiezen en de rand van het kaakbot zijn dan goed zichtbaar en ook bereikbaar voor reinigen.

Botranden die schuin verlopen en reinigen in de weg zitten kunnen dan ook aangepast worden. Als de omstandigheden het toelaten kan ook regeneratie (T85) toegepast worden. Met speciale materialen wordt dan geprobeerd om het omliggende kaakbot en de aanhechting van een tand of kies daaraan, te herstellen.

Aan het einde van de behandeling wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen gehecht. Om het tandvlees te beschermen en goed op zijn plek te houden, wordt het soms met wondverband bedekt. Wondverband lijkt wel een beetje op stopverf. Om de diepte van de pockets te verminderen wordt soms het tandvlees ingekort of lager gehecht (apicaalwaartse flap).

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt.Denk hierbij bijvoorbeeld aan steriele handschoenen, doeken, operatiejassen en speciaal verpakt instrumentarium.
 • Het geven van verdoving.
 • Het opklappen van het tandvlees en de slijmvliezen.
 • Het reinigen van de worteloppervlakken en rootplaning.
 • Het zo nodig corrigeren van een botrand om reinigen makkelijker te maken.
 • Het zo nodig gelijktijdig uitvoeren van een tuber- of retromolaarplastiek met de toeslagcode T76.
 • Het hechten, inclusief wondtoilet.
 • Instructie en indien nodig voorschrijven van medicatie (bijv. pijnstillers of spoelmiddel).
 • Het schrijven van een operatieverslag.
 • Het geven van instructies en voorlichting over mondhygiëne.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenfoto’s.
 2. Regeneratie techniek (T85) en de kostprijs van de gebruikte regeneratie materialen.
 3. De kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

Bijzonderheden

Deze behandelcode kan door dezelfde tandarts of mondhygiënist ook niet in combinatie met C11, C13, C22, C28 en M40 in rekening worden gebracht. Er zit zoveel overlap in de codes dat de patiënt dan dubbel zou betalen. Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer de consument bij de mondhygiënist komt voor een parodontale behandeling en daarvoor of daarna bij de tandarts voor een periodieke controle (C11). Dit mag dan wel gecombineerd worden omdat het onwenselijk zou zijn dat daarvoor een afspraak op een andere dag gemaakt zou moeten worden.

Voorbeeld van een flapoperatie