Kleurtest (plakindex)

Bij een kleurtest wordt de tandplak op de tanden gekleurd, waardoor duidelijk te zien waar dit (nog) zit.

Een kleurstof wordt door de tandarts op de tanden aangebracht of door de patiënt zelf door te kauwen op een tabletje. Na het wegspoelen van de kleurstof, blijft deze zitten op de plekken met plak.

Als wordt genoteerd op welke vlakken van een tand of kies nog tandplak zit dan kan ook een percentage uitgerekend worden. Dit heet dan een plakindex. Over het algemeen wordt gestreefd naar een waarde onder de 20%.

Kleurtest