Foramen mentale

De botten van de scheld hebben een aantal openingen (foramina), denk daarbij o.a. aan de gehoorgangen. In de onderkaak is er aan de zijkant een opening vlak voor de kin waar bloedvaten en een zenuwstreng in en door het bot lopen. Deze opening heet het foramen mentale en de zenuw die daar loopt is de nervus mentalis.

Deze zenuw verzorgt het gevoel van de (helft) van de lip en de kin. Bij chirurgische procedures, zoals het zetten van een implantaat is het belangrijk om te voorkomen dat er schade van deze zenuw optreedt. Hierdoor zou bijv. een permanent of tijdelijk verdoofde lip als complicatie kunnen optreden.

Foramen Mentale (Wikipedia C)