Extractie

Met extractie bedoelt de tandarts het trekken van een tand of kies. Hiervoor bestaan de codes H11, H16 en H35 (chirurgische extractie).

Soms kan de tand of kies bijvoorbeeld door tandbederf of een tandvlees- wortelkanaalontsteking zodanig aangetast zijn dat het trekken ervan de enige zinvolle oplossing is.

Soms is een extractie ook in andere gevallen nodig, bijvoorbeeld bij scheefgroei van gebitselementen waardoor er te weinig ruimte ontstaat voor overige gebitselementen. Verstandskiezen worden over het algemeen ook getrokken/geëxtraheerd om problemen later te voorkomen.