T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 349,84

Wat is het?

Een chirurgische ingreep om steunweefsels rondom tanden, kiezen of implantaten te regenereren of wel te herstellen. Dit kan herstel van verloren gegaan kaakbot en aanhechting zijn bij parodontitis, of bij peri-implantitis in het geval van een implantaat of bij het chirurgisch bedekken van blootliggende tandhalzen. Dit laatste wordt een recessie bedekking genoemd.

Bij deze herstelingreep is het noodzakelijk dat het tekort aan weefsel wordt opgevuld met een regeneratiemateriaal.

Een dergelijk materiaal kan bestaan uit een gel, korrels of een membraan (velletje) en kan afkomstig zijn uit een fabriek, maar ook van een ander dier of mens. Het is ook mogelijk om lichaamseigen materiaal te gebruiken, bijvoorbeeld afkomstig uit het gehemelte. Het materiaal lost vaak vanzelf op (resorbeerbaar) maar er bestaan ook niet-oplosbare membranen die later weer verwijderd moeten worden.

Deze behandelcode is bedoeld voor een ingreep in (maximaal) één zesde deel van het gebit (een zogenaamd sextant). Bij de behandeling van peri-implantitis wordt regelmatig geen regeneratiemateriaal of een bindweefseltransplantaat aangebracht en is de behandeling alleen gericht op het verwijderen van het ontstekingsweefsel, het schoonmaken van het implantaatoppervlak en het beter reinigbaar maken van het implantaat / verminderen van de pockets.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan steriele handschoenen, doeken, operatiejassen en speciaal verpakt instrumentarium.
  • Het geven van verdoving.
  • Het opklappen van het tandvlees én het omhoog (coronaal) of opzij (lateraal) verplaatsen van de tandvlees lap om bijvoorbeeld een blootliggende tandhals te bedekken.
  • Het aanbrengen van het regeneratiemateriaal.
  • Het hechten van het tandvlees en het hechtmateriaal.
  • Het geven van instructies en voorlichting over mondhygiëne.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Röntgenfoto's.
  2. De materiaalkosten van de aangebrachte regeneratiematerialen. Die kan de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
  3. Het oogsten van eigen tandvlees of bindweefsel uit een andere locatie zoals het gehemelte (T80, J30).
  4. De controles en het verwijderen van de hechtingen na de ingreep (T89, T90)

Het aanbrengen van een materiaal om kaakbot en aanhechting te herstellen na tandvleesontsteking